Hieronder de persoonlijke onderscheiding van Joris XLI
 

Op de onderscheiding van Stadsprinses Joris XLI prijkt een grote knoop.
Die verklaart de hoogheid als volgt:

”Zoals de knoop in mijn onderscheiding de verschillende draden verbind en bij elkaar houdt, hoop ik dit jaar mijn steentje bij te kunnen dragen aan de onderlinge verbondenheid van de verschillende verenigingen”

 De knoop geeft de onderscheiding een eenvoudige charme, dezelfde charme en eenvoud die we terug zien in de hoogheid.

Stadsprinses Joris XLI gaat dit jaar resideren onder het motto 

“Samen verder”