Hofhouding Joris XLISecondant Jan-Herman

Jan-Herman Koller is oud Stadsprins van Amersfoort maar als ras Meerschuimer nog steeds betrokken bij zijn eigen achterban.

Stadsprinses Joris XLI met

Met Adjudant Henk (Renes) aan haar ene zijde en Secondant Jan-Herman (Koller) aan de andere zijde heeft ze twee oud Stadsprinsen naast haar staan.

   
Adjudant Henk

Henk Renes is oud Stadsprins van Weesp maar voor de regionale verenigingen beter bekend als een actieve Knol uit de aangesloten vereniging “De Narre Knollen”.
 

Samen verder met Secondant Jan-Herman Koller

 Het carnaval is los gebarsten, de nieuwe Stadsprinses Joris XLI is bekend.
Tijd om even na te praten met de Secondant.

De Secondant is een oud Stadsprins die samen met de Adjudant de Stadsprinses ondersteund.  

Jan-Herman Koller is Stadsprins Joris XXXIX maar zijn staat van dienst heeft ook de ere titels:

Prins der Meerschuimers, Hertog Jan der Meerschuimers, Meester in het Zilver in de orde van Grootstad St. Joris.  Daarnaast is hij secretaris van de koepel van Amersfoortse carnavals verenigingen. 

Kleurrijk Carnaval en saamhorig door het carnaval zijn de thema’s van de afgelopen jaren die mij al aanspraken. Het motto “SAMEN VERDER” vonden we dan ook een passend thema voor dit jaar, aldus de Secondant.

Naast de Adjudant heeft ook de Secondant warme herinneringen aan het bezoek bij Stadsprins Joris II.

De Stadsprinses, Henk en ik hebben deze dag in alle ontspannenheid met onze begeleiding kunnen praten. Er zijn die dag dan ook grote stappen genomen.

 

 


Samen verder met Adjudant Henk Renes

Het carnaval is los gebarsten, de nieuwe Stadsprinses Joris XLI is bekend.
Tijd om even na te praten met de Adjudant.

Met een overweldigende staat van dienst heeft de Stadspinses hiermee een stevige begeleider. Henk Renes was Stadsprins in Weesp, Grootvorst der Eemkanters, Vorst en prins der Narre Knollen, Ridder in Balorigheid zijn een greep uit zijn ere titels.

De match tussen de boom van een man Henk en de stadsprinses was snel gemaakt.

“Als alles net zo verloopt als de voorbereidingen dan gaan we een geweldig seizoen tegemoet” was het antwoord die de adjudant gaf op de vraag hoe de voorbereidingen zijn geweest. ”Ik hoop dat de Stadsprinses en secondant net zo genieten als ik.

Vooral de ontspannen middag bij Stadsprins Joris II zal mij blijven heugen. Deze dag was georganiseerd door het Kabinet. Maar ook het onderlinge contact is perfect. Mede door de nieuwe media weten we elkaar al bijna een jaar lang snel te vinden.

Het motto “SAMEN VERDER” is de adjudant uit het hart gegrepen. 

Alleen kan je het tenslotte niet. Ik wil dan ook meteen mijn dank uitspreken aan de President van Grootstad, het Kabinet, de Hoogheid en de andere mensen die hebben geholpen in de voorbereidingen.  

Met een driewerf alaaf en een ferme handdruk liet hij deze journalist in zijn eentje achter.